Καλυψώ Μιλάνου

Aνάλυση των χpωστικών

Home page > Translations > ελληνικά > Aνάλυση των χpωστικώνFriday 6 March 2009, by Icon Network

All the versions of this article:Στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ενεργά και το τμήμα Συντήρησης του Μουσείου Μπενάκη, το εργαστήριο εικόνων και πινάκων ανέλαβε τη μελέτη και συντήρηση δύο πολύ σημαντικών εικόνων του 13ου αιώνα του μουσείυ, καθώς και μιας εικόνας που ανήκει σε ιδιωτική συλλογή των Αθηνών και χρονολογείται και αυτή στον ίδιο αιώνα.


Τα δύο έργα που ανήκουν στο μουσείο είναι τα εξής:

- διαστάσεων 85x64 εκ. Στο κεντρικό διάχωρο εικονίζεται η Θεοτόκος δεξιοκρατούσα, στην επάνω πλευρά του αυτόξυλου πλαισίου η Δέηση με δύο αγγέλους εκατέρωθεν και στις κάθετες πλευρές απόστολοι και άγιοι σε προτομή (φωτ.1). Η κυριότερη ιδιαιτερότητα της εικόνας είναι οι ανάγλυφοι φωτοστέφανοι του μικρού Χριστού και της Θεοτόκου, καθώς και το έξεργο πλαίσιoστις τρεις πλευρές της. Για την απόδοση του κάμπου χρησιμοποιήθηκε μαύρη χρωστική.
- Η εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας (αρ. 3764), διαστάσεων 63x42.5 εκ. Οι μορφές προβάλλονται σε μεταγενέστερο χρυσό κάμπο τον οποίο καλύπτει ασημένια επένδυση. Η εικόνα φέρει αυτόξυλο σκαφωτό πλαίσιο. Η σχετική μελέτη πρόκειται να δημοσιευθεί στο Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας το 2002.

Virgin with Child
Virgin with Child
(no. 32650)

- Το έργο που ανήκει σε ιδιωτική συλλογή των Αθηνών είναι η αμφιπρόσωπη εικόνα με τον άγιο Νικόλαο στη μία όψη και την Παναγία Οδηγήτρια στη δεύτερη, διαστάσεων 76x56.2 εκ.
Α΄ όψη άγιος Νικόλαος: ανάγλυφες ταινίες περιβάλλουν την εικόνα και τον κεντρικό πίνακα, ενώ ανάμεσά τους αφήνεται πλαίσιο. Στον κεντρικό πίνακα εικονίζεται σε προτομή ο άγιος Νικόλαος. Ο φωτοστέφανος του αγίου είναι έξεργος. Στο φαρδύ πλαίσιο της εικόνας στην κάτω πλευρά, σώζονται πολύ αποσπασματικά μόνο τέσσερεις από τις σκηνές του βίου του. Ο κάμπος είναι ασημένιος.
Β΄ όψη, Παναγία Οδηγήτρια: την εικόνα περικλείει αυτόξυλο σκαφωτό πλαίσιο. Οι μορφές προβάλλονται σε ασημένιο κάμπο (φωτ.4). Το έργο παρουσιάστηκε στην έκθεση «Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της Παναγίας Στη βυζαντινή τέχνη» που έγινε στο Μουσείο Μπενάκη από τις 20 Οκτωβρίου 2000 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2001.

Τα τεχνολογικά στοιχεία που προέκυψαν με τη βοήθεια των ερευνητικών μεθόδων που θα παρατεθούν στη συνέχεια, πιστεύουμε ότι αποτελούν συνεισφορά στην εμβάθυνση της έρευνας για έργα όπως αυτές οι τρεις εξαιρετικές εικόνες του 13ου αιώνα. Μελετήθηκαν η τεχνική και τα υλικά κατασκευής τους με την εφαρμογή ειδικών φωτογραφικών μεθόδων, έγινε παρατήρηση της ζωγραφικής επιφάνειας μέσω στερεομικροσκοπίου και ανάλυση των χρωστικών με ηλεκτρονική μικροανάλυση σε στρωματογραφικές τομές δειγμάτων.

Θα αναφερθούμε πρώτα στην εικόνα του Μουσείου Μπενάκη με αριθμό 32650, η οποία έχει υποστεί τουλάχιστον δύο μεταγενέστερες επεμβάσεις. Η παλαιότερη επέμβαση έγινε μάλλον στο 19ο αιώνα.

(...)


Download the full PDF — 411 pages (zip 4,2 Mb): Pigment analysis and other scientific methods with illustrations and full informations.

You can accept the "full screen proposition" when you open the file, and use "escape" key to return to normal screen. If you don’t accept it, you will just open the file by usual mode.


Top