Icon Museums

Museums in Slovakia

Icon Network > Actors > Museums > Museums in SlovakiaTuesday 30 June 2009Museums with Icon Collections in Slovakia


Šarišska Galeria

Hlavna 51
080 01 Presov

Opening Hours:

Tu,We,Fr 9.00 - 17.00
Th 9.00 - 18.00
Su 14.00 - 18.00

Tel.: +421 51 772 54 23, +421 51 773 40 38
Fax: +421 51 773 40 38

Email: sg.po@stonline.sk, sg.po@centrum.sk

http://www.sgpresov.sk

The Saris Museum

Šarišské múzeum
Radničné námestie 13
085 01 Bardejov
Slovakia

The Icon Exhibition:


Radničné námestie 27, Bardejov
Tel.: 00421-54-472 2009

Tel./fax: 00421 - 54 - 472 4966
E-mail: sarmus@nextra.sk

http://www.muzeumbardejov.sk/english/english.htm

Slovak National Gallery

Esterhazy Palace,
Námestie Ľ. Štúra 4
Bratislava

Water Barracks
Rázusovo nábrežie 2
Bratislava

Administration Building:
Riečna 1
815 13 Bratislava

Phone number: 02/5443 2081 - 2, 02/ 5443 1703
Fax: 02/5443 0793

Email: info@sng.sk

http://www.sng.sk/?id=0&loc=0&lang=1

Ukrainian-Ruthenian Museum of Culture

ul. Centrána 258
089 01 Svidník

Tel: +421-54 / 7882 100, 101, 102
Fax: +421-54 / 7882 102

Icon Collection

Dezider Milly Art Gallery
ul. Partizánska
089 01 Svidník

Tel: +421-54 / 752 16 84

Opening hours:

Tuesday - Friday 8.30 - 16.00
Saturday - Sunday 10.00 - 16.00

Email: muzeum@muk.sk

http://www.muk.sk/ang/index.html